Algemene voorwaarden retraites
1. De deelneemster is zelf verantwoordelijk om de reservering te controleren.
2. De deelneemster mag in een keer betalen of in delen. Wanneer er in delen betaald wordt, is het eerste deel een aanbetaling van 30%.
3. Twee weken van te voren moet het volledige bedrag betaald zijn.
4. Als het volledige bedrag niet op tijd is betaald dan stuurt Wombfulness een herinnering. Als hier niet op gereageerd wordt mag de plek vrij gegeven worden aan een ander en wordt de aanbetaling niet terug gegeven.
5. Wanneer de deelneemster om wat voor reden dan ook de retreat afzegt, dan krijg je tot één maand van te voren het bedrag van deelname terug minus €27,- administratiekosten. Wanneer je je binnen één maand afmeldt krijg je je aankoopbedrag niet meer terug, tenzij je plekje door iemand anders opgevuld kan worden. Deelneemster kan zelf haar ticket doorverkopen in overleg met Wombfulness. Als Wombfulness voor vervanging zorgt, krijg je je aankoopbedrag minus €47,- administratiekosten terug. Wombfulness adviseert deelnemers om een annuleringsverzekering/reisverzekering af te sluiten.
6. Mocht er een situatie voorkomen voorbij de controle van Wombfulness. dan heeft zij het recht om de aanmelding te veranderen en zal ze de deelneemster zo spoeding mogelijk informeren hierover. Alternatieve regelingen zullen aangeboden worden.
7: Wombfulness is niet verantwoordelijk voor vliegkosten.
8. De deelneemster mag het retreat-eigendom niet gebruiken behalve voor toegestaan gebruik en mag het eigendom niet gebruiken voor aanstootgevende, lawaaierige, gevaarlijke, illegale, entertainment, immorele of oneigenlijke doeleinden. De klant zal niets doen wat een overlast of ergernis kan zijn voor Wombfulness en haar gasten, personeel of eigenaren.
9. De klant bewaart alle armaturen, fittingen, meubels en effecten op het terrein waar de retraite wordt gehouden in een schone en goede staat en zal de eigenaar van de accommodatie schadeloos stellen voor alle artikelen die zijn vernietigd of ontbreken. Wombfulness is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor eventuele schade aan het eigendom veroorzaakt door de klant of hun kind.
10. Wombfulness behoudt alle auteursrechtlicentierechten en is exclusief eigenaar van de informatie, foto's en het materiaal dat op haar website wordt weergegeven. Het materiaal mag op geen enkele andere manier worden aangepast, gekopieerd of gebruikt.
11. De klant moet volledig voldoen aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die door Wombfulness zijn geïntroduceerd. De deelneemster moet ervoor zorgen dat zij medisch en fysiek fit is en in staat is om onze faciliteiten te gebruiken en deel te nemen aan activiteiten. Deelneemsters die verwondingen of ziektes hebben, worden geadviseerd een arts om advies te vragen bij het beoefenen van yoga. Wombfulness is niet aansprakelijk voor verwondingen aan de deelneemster bij het gebruik van onze faciliteiten of deelname aan activiteiten. Een klant moet altijd stoppen en rusten als zij pijn of ziekte voelt en de leraar op de hoogte stellen van eerdere blessures.
12. Wombfulness kan geen verantwoordelijkheid nemen voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen of waardevolle spullen van de klant.
13. De algemene voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen de deelneemster en Wombfulness behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden vervangt alle voorgaande versies. Wombfulness moedigt de klant aan om regelmatig de algemene voorwaarden te herzien om op de hoogte te blijven van updates.
14: Bij annulering van je deelname aan de jaarcyclus Uitgerust Moederschap gedurende het jaar, vindt geen restitutie plaats van de prijs die je hebt betaald.